O podjetju

Družba za finančno poslovne storitve in davčno svetovanje FIPOSOR d.o.o. s sedežem v Ormožu, Kerenčičev trg 5a je bila ustanovljena 10. oktobra 1992 in opravlja naslednje glavne dejavnosti:
Fiposor Ormoz 2014

Zakaj bi sodelovali z nami?

Skrbno varujemo vaše poslovne skrivnosti

Celovito obvladujemo storitve s področja računovodstva in davkov

Strokovno pristopamo k vašim izzivom

Delujemo transparentno in odprto komuniciramo

Združuje nas skupen interes za vaše uspešno poslovanje

Izvrstno opravljena storitev je tudi naše zadovoljstvo

Naše poslanstvo

Na trgu se uveljavljamo kot ponudnik hitrih, zanesljivih, odgovornih in predvsem kakovostnih storitev s področja računovodstva in davkov. Naše poslanstvo je nudenje pomoči podjetjem pri njihovem poslovanju, rasti in razvoju. Stojimo za svojim delovanjem in za storitve, ki jih opravimo, prevzemamo odškodninsko odgovornost.

Področja delovanja

Največji delež dejavnosti zajemajo storitve vodenja poslovnih knjig in izdelava obračunov za gospodarske družbe in samostojne podjetnike, vseh vrst dejavnosti ter dejavnosti iz negospodarstva (občine, zavodi, zadruge, društva in zveze).

Vodenje poslovnih knjig opravljamo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakonom o računovodstvu in drugo zakonodajo, po sistemu dvostavnega knjigovodstva, z računalniškimi programi, ki delujejo v okolju Windows. Dobavitelj programske opreme je usposobljen za uvajanje, hitro servisiranje in sledenje zakonskim in drugim spremembam.

Zaposleni in zunanji sodelavci

V družbi je zaposlenih dvanajst delavcev, od katerih imajo štirje zaposleni pridobljen strokovni naziv računovodja, računovodja specialist-strokovni vodja računovodskega servisa ter računovodja specialist-davčni svetovalec ter so vpisani v register računovodske poklicne skupine pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev. Po potrebi se vključujejo v delo zunanji davčni svetovalci z licenco, pravniki in predstavniki revizijske družbe.

Skrb za kontinuirano izobraževanje

Skrbimo za brezhibno strokovno usposobljenost naših zaposlenih in veliko pozornosti namenjamo njihovemu izobraževanju. Zaposlenim omogočamo financiranje izobraževanja ob delu za pridobitev visoke stopnje izobrazbe z nazivom računovodja. Skrbimo za nabavo ustrezne strokovne literature in redno udeležbo sodelavcev na posvetih, delavnicah in tečajih s področja davkov in računovodstva. Samo s stalnim izobraževanjem in sledenjem novostim na področju zakonodaje lahko naše storitve ohranjajo visok nivo kakovosti.

Dobro počutje zaposlenih

Zavedamo se, da so zadovoljni zaposleni naše največje bogastvo. Njihovo dobro počutje na delovnem mestu se odraža tudi na kakovosti njihovega dela in odnosa do strank. Trudimo se, da jim zagotavljamo dobre delovne pogoje. Podjetje ima že od leta 2012 certifikat Družini prijazno podjetje. Smo edino podjetje v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki mu je uspelo pridobiti ta certifikat.

Dokazi naše kakovosti

Leta 2013 smo prejeli priznanje »Finalist naj računovodski servis v kategoriji velikih servisov«. Natečaj organizira Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju z GZS z namenom širjenja zavedanja o pomenu kakovostnega računovodskega servisa, saj se v Sloveniji še vedno premalo podjetij zaveda, da vsak računovodski servis ni varen in zanesljiv.

Prejeli smo mednarodni certifikat EXCELLENT SME (Small&Medium&Enterprises) Gospodarske zbornice Slovenije v sodelovanju z bonitetno hišo Coface. Certifikat, ki odraža mednarodno kredibilnost podjetja, je pridobljen na podlagi bonitetne ocene in bonitetnega poročila. Glavni namen je povečanje transparentnosti delovanja podjetij in promocija varnega poslovanja.

S strani družbe Dun&Bradstreet smo prejeli Platinasti certifikat bonitetne odličnosti.

Najboljši dokazi naše kakovosti so naše stranke in poslovni partnerji, s katerimi že mnoga leta skupaj rastemo.

Kaj počnemo?

Nabor naših dejavnosti je širok, le tako lahko v celoti in širše zadostimo različnim zahtevam in potrebam naših strank.

Poleg vodenja poslovnih knjig opravljamo še naslednje dejavnosti:

  • izdelavo predračunov,
  • izdelavo poslovnih načrtov in elaboratov za pridobivanje kreditnih in drugih sredstev,
  • računovodsko nadziranje in kontroliranje vodenja poslovnih knjig, listin, podatkov in obračunov,
  • tolmačenje in analiziranje poslovanja in finančnih izidov,
  • računovodsko in finančno svetovanje (pri pripravljanju gospodarskih načrtov, novoustanovljenih in obstoječih gospodarskih subjektov, pri ustanavljanju in prestrukturiranju, saniranju, ukinjanju ipd.),
  • davčno svetovanje (pred in pri sestavljanju davčnih bilanc, spremembah pravnoorganizacijskih oblik, pri sestavljanju davčnih pritožb ipd.),
  • izdelavo potrebnih aktov, pogodb o zaposlitvi in sklepov za samostojne podjetnike,
  • svetovanje in izdelavo poslovnih načrtov pri pridobivanju nepovratnih sredstev iz skladov EU.